Kako aplicirati lijekove za oči vašem ljubimcu?
20 Septembra, 2017

Giardia

Giardijaza (Džiardija) je infekcija izazvana protozom zvanom Giardia. Giardia inficira crijeva životinja ili ljudi i dovodi do problema u probavnom traktu različitih stupnjeva, a posebno dijareje. Ovi organizmi parazitiraju širom svijeta. Ima nekoliko vrsta Giardie. Giardia može da parazitira kod sisara, ptica, reptila i amfibija.

 

Giardia ima dva glavna stadija razvoja: Girdia -cista i Giardia -trofozoit. Oba ova stadija su suviše mali da bi se vidjeli golim okom i zahtijevaju mikroskopsku indentifikaciju. Stadij Giardie koji izaziva oboljenje je cista. Ciste se izbacuju fecesom (ekskrement, stolica) inficiranih životinja ili ljudi. Ove ciste mogu da kontaminiraju okolinu. Kada životinja ili čovjek dođu u kontakt sa cistom Giardie na način da im omoguće da uđu u probavni trakt (na primjer konzumiranje kontaminirane vode), trofozoiti izlaze iz cista infestiraju crijeva životinja ili ljudi. Potom se trofozoiti multipliciraju u crijevima i nakon toga se pretvaraju u nove Giardia ciste. Ove ciste se potom izbacuju stolicom (fecesom) koja je infektivna za druge životinje ili ljude. Potrebno je oko 1-2 sedmice da čovjek ili životinja počnu izbacivati Giardia ciste tj. da postanu kliconoše. Stolicom se izbacuju ciste kao i trofozoiti, ali samo su ciste te koje su infektivne, dok trofozoiti obično ugibaju ako se nalaze van domaćina (životinja ili čovjek). Ovojnica ciste je ta koja omogućuje cisti da preživi duži vremenski period u okolini, a to ujedno i objašnjava veliku rasprostranjenost Giardie u prirodi.

Nekoliko testova je dostupno za identifikaciju giardiaze kod ljubimaca. Međutim otežavajuća okolnost u dijagnostici je to što rasijavanje Giarie stolicom obično isprekidano. Zbog toga vaš veterinar će morati da uradi dodatno test druge vrste ili da ponovi određeni test kako bi potvrdio giardiazu. Neki veterinari će uprkos negativnom testu uključiti terapiju za giardiazu ako se simptomi i okolnosti uklapaju u giardiazu vodeći se logikom da je giardia prisutna, ali samo „izbjegava“ detekciju. Pozitivan odgovor na terapiju je dijagnostički koristan parametar. Ako se simptomi poprave ili nestanu tokom ili nakon terapije životinja je vjerovatno imala giardiazu. Životinjski feces se može direktno provjeriti na prisustvo Giardia trofozoita pod mikroskopom (razmaz) ili se može ispitati biohemijski na giardijske proteine (ELISA ili IFA). Također se mogu koristiti nove PCR metode. Stolica se također može mikroskopski ispitati metodom flotacije sa cinkovim rastvorom na prisustvo cista. Nekad je potrebno da se ovaj test ponovi 3 puta u roku od 10 dana zbog isprekidanog rasijavanja Giardie stolicom. Ako su svi svi raspoloživi ili rađeni testovi negativni, vrlo rijetko je moguće Giardiu naći uprkos tome. To se obično dešava kada su neki drugi zahvati u pitanju, prilikom zahtjevnijih procedura kao što su endoskopija ili intestinalne hirurgije kada se uzima biopsija.

Život sa dijagnozom

Giadijaza je česta kod pasa. Manje je viđena kod mačaka. Psi i mačke postaju infestirani (zaraženi) kada progutaju Giardia cistu koja je izbačena od strane zaražene životinje. Ovaj način zaraze se naziva fekalno – oralnom transmisijom i giardijaza se primarno javlja kod štenaca, mačića i životnja sa oslabljenim imunitetom (imunodeficijentni) i kod životinja koje žive u velikim skupinama na malom prostoru kao što su skloništa za životinje, azili, uzgajivačnice i tome slično, gdje se Giardia ciste akumuliraju u okruženju životinja. Međutim  giardijaza se javlja i kod životinja koje žive u kući i izlaze napolje.

Zaražene životinje imaju simptome na digestivnom traktu. Većina zaraženih životinja djeluju zdravo i ne pokazuju nikakve znakove bolesti (asimptomatične kliconoše). Neke životinje, posebno kučići i mačići imaju diareju izazvanu giardijazom. Ponekad se može javiti i povraćanje. Diareja se može razlikovat po stupnju od vrlo blage do teške. Može se javiti svaki put prilikom defeciranja ili samo ponekad. Nekad sama prestane i javi se sa prekidima. Obično diareja ne sadrži krv. Ako se stanje ne tretira diareja se može nastaviti duži vremenski period (npr da postane hronična) koja će dovesti do nedovoljne obrade i probavljivosti hrane (malabsorpcije), smanjenog apetita i gubitka težine. Tada sama diareja može poprimiti vrlo neprijatan miris i biti vrlo blijeda, a više je mekana nego što je vodenasta. Nijedan od ovih simptoma nije specifičan za giardijazu. Mnoga druga probavna stanja mogu da dovedu do ovakvih simptoma što ide u prilog o testiranju na Giardiu kada se jave ovi simptomi.

Ljudi također mogu biti zaraženi. Obično do zaraze dolazi prilikom konzumiranja kontaminirane vode ili dolaskom u kontakt sa ljudima koji su zaraženi. Nepoznato je da li psi ili mačke mogu direktno da prenesu Giardiu na ljude. Međutim nađeni su isti sojevi Giardie kod ljudi, pasa i mačaka i iz tih razloga preporučeno je da se ova bolest smatra prelaznom na ljude odnosno potencijalnom zoonozom. To podrazumijeva da se posebna pažnja mora obratiti na osnovnu higijenu, kao što su oblačenje rukavica ili pranje ruku nakon rukavanja sa ljubimcem koji ima diareju bez obzira kojeg porijekla, a posebno gdje je giardijaza dijagnosticirana, kako bi se smanjio rizik transmisije sa ljubimca na čovjeka. Bilo koja sumnja o zaraženosti čovjeka sa Giardiom treba da se razmotri sa svojim ljekarom.

Liječenje

Ljubimac:

Giardia se vrlo lako terapira sa jednim ili više raspoloživih lijekova. Većina ih je sigurna, međutim neki lijekovi su doveli do blagih ili težih neželjnih efekata lijeka kod pasa i mačaka. Obavijestite vašeg veterinara o tome da li je vaš ljubimac gravidan, jer neki lijekovi se ne smiju davati gravidnim životinjama.Terapija giardijaze je vrlo efikasna kod nekih životinja, dok kod drugih nije. Ljubimac koji je isprimao ciklus terapije za giardijazu još uvijek može da nosi Giardiu jer ova protozoa može biti poprilično otporna. Također može da dođe do reinfekcije, jer Giardia je vrlo otporna i može da preživi duži vremenski period u okruženju gdje je isti ljubimac koji ih je rasijao može pokupiti. Zbog toga je bitno da budete u kontaktu sa veterinarom. Životinje sa oslabljenim imunitetom ili životinje koje boluju od drugih bolesti mogu imati više poteškoća da se očiste od infekcije i da se povuku simptomi. Iz razloga što psi i mačke zaražene Giardiom mogu biti izvor kontaminacije okruženja i shodno tome postoji mogućnost da se može prenijeti na ljude ili druge životinje, veterinar će obično preporučiti liječenje i ako nema simptoma bolesti (npr; liječenje antiparazitarnim lijekovima zasnovano na nalazu Giardie mikroskopskim pregledom fecesa i ako nema proljeva). Postoji vakcina, međutim nije preporučena za masovnu upotrebu, jer reducira broj cista koje se rasijavaju putem fecesa ali ne i samu infekciju. Preporučena je upotreba kod pasa i mačaka koji žive u velikim skupinama (azili, stacionari, skloništa, uzgajivačnice itd.). Ako ljubimac sa Giardiazom ima ozbiljnu diareju, trebalo bi razmotriti hospitalizaciju kako bi se mogla uključiti infuzija kako bi se prevenirala dehidracija. Ako diareja nije ozbiljna i ljubimac ne povraća vaš veterinar će vjerovatno preporučiti oralne elektrolite u obliku tečnosti kao dodatak vodi za piće.

Okruženje:

Prilikom čišćenja neposrednog okruženja veoma je bitno da se reducira ili potpuno eliminiše broj cista. Većina poznatih dezinficijensa su efikasni protiv cista Giardia. Varikina se može koristiti u razrijeđenju 1:16 (jedan dio vode + 16 dijelova varikine) ili 1:32 (jedan dio vode + 32 dijela varikine) za ubijanje cista Giardia. Kvarterna amonijova jedinjenja (veterinari često koriste ova sredstva za dezinfekciju veterinarskih ustanova) su vrlo efikasna protiv cista Giardia. Giardia ciste su osjetljive na toplotu (paru i ključalu vodu) tako da sterilizacija hrane i prokuhavanje vode će doprinijeti eliminaciji Giardia cista. Giardia ciste su također osjetljive na isušivanje. Prema tome, omogućite području ili predmetima koji su čišćeni da se potpuno osuše.

Dopustite posudama gdje mace obavljaju nuždu (WC za mace) da se potpuno isuše prije nego što se stavi novi pijesak ili posip. Nisu svi prethodno opisani dezinficijensi za upotrebu na stolovima, zidovima itd. i nikako se ne smiju koristiti na ljubimcima, jer su ova sredstva preagresivna za tkiva.

Za uraditi

 • Lijek/ove aplicirajte tačno prema uputama veterinara. Prerano ukidanje terapije može da dovede do hronične perzistentne infekcije Giardiom.
 • Dajte do znanja veterinaru ako ste propustili ili odgodili davanje propisane doze lijeka/ova. Ovo je vrlo važno jer ako se simptomi nastave veterinar može pomisliti da je diareju uzrokovalo nešto drugo i liječenje može otići u pogrešnom pravcu.
 • Obratite pažnju na znakove poput slabosti, gubitak apetita ili druge indikacije koje upućuju da vaš ljubimac nije dobro dok uzima lijekove za giardijazu i obavijestite vašeg veterinara ako se neki znakovi pojave. Liječenje ne bi trebalo da uzrokuje ovakve efekte i ako primjetite ovakve simptome treba da odete na kontrolu kako bi se osigurali da su ovi simptomi uzrokovani samo giardijazom.
 • Vodite računa o higijeni. Koristite rukavice i perite ruke nakon rukovanja sa fecesom oboljelog ljubimca, kako bi spriječili mogućnost izlaganja Giardiji: na primjer ako vaš ljubimac ima diareju, izbjegavajte dodir vašeg lica nakon što ste dirali oboljelog ljubimca, prvo ruke operite. Dalje, ne dopuštajte psu koji ima diareju da vam liže ruke ili lice, jer njihovim ustima ima često mikroorganizama (poput Giardie) koji izazivaju diareju.
 • Što prije uklanjajte feces kako bi se smanjila mogućnost kontaminacije i reinfekcije.
 • Okupajte ljubimca ako ima prljavštine (fekalne kontaminacije) po tijelu ili dlaci. Bilo bi poželjno da se trimuje ili obrije područje analne regije kako bi se izbjeglo zadržavanje fecesa ili prljavštine na tom dijelu.
 • Neka vaš veterinar bar jednom godišnje testira vašeg ljubimca na giardijazu, iako djeluje zdravo, bilo brzim testom ili mikroskopskom analizom fecesa.

 

 

 

 

Ne raditi:

 • Ne dopuštajte ljubimcu sa giardijazom da bude u blizini drugih ljudi, a posebno djece i imunokompromitovanih osoba (npr. osobe na hemoterapiji, HIV pozitivne osobe itd.)
 • Ne dopuštajte ljubimcu sa giardijazom da bude u blizini drugih životinja ako je moguće, dok se problem ne riješi.
 • Ne dopuštajte ljubimcu sa giardijazom da defecira na mjestima gdje se obavlja rekreacija dok se problem ne riješi.
 • Ne dopuštajte ljubimcu sa giardijazom da pliva na mjestima gdje se obavlja rekreacija dok se problem ne riješi.
 • Izbjegavajte da dopuštate psu da pije ne obrađenu vodu (lokve, voda iz nepoznatih izvora itd.); psi to često rade, a to je jedan od najčešćih puteva zaraze.
 • Ne propuštajte zakazane termine i praćenje kod veterinara.

Kada zvati veterinara

 • Ako pas nastavi da ima diareju nakon prvog liječenja
 • Ako se jave drugi digestivni problemi (povraćanje, odbijanje hrane, gubitak težine, abnormalna stolica).
 • Ako je diareja jaka i izrazito tećna (može dovesti do dehidracije).
 • Ako se stanje ne popravlja
 • Ako vaš ljubimac ima reakciju na terapiju (depresija, tromost, neaktivnost, odbijanje hrane, povraćanje, osip, abnormalno ponašanje itd.
 • Ako niste u mogućnosti da dođete na dogovorenu kontrolu

Znakovi na koje treba obratiti pažnju

Giardia može da izazove proljev kod ljudi, kao i kod mačaka i pasa. Može da pređe u hronični oblik i da izazove malabsorpciju koja ima za posljedicu gubitak težine i dijareju koja je se javi pa prestane ako se ne tretira. Kod ljudi može da dovede do problema sa jetrom. Ugrožene osobe sa ovim simptomima bi se trebale javiti svom ljekaru.

Comments are closed.